Kwintes is een instelling in de geestelijke gezondheidszorg en maatschappelijke opvang.
Wij ondersteunen mensen met een psychische of sociale kwetsbaarheid bij wonen, werken, leren en recreëren.
Kwintes biedt zorg op maat aan een brede cliëntengroep. Het gaat om mensen met een psychiatrische diagnose, (tijdelijke) psychosociale problemen, een hersenbeschadiging, een forensische maatregel, een dubbele diagnose (combinatie van verslaving én een psychiatrische diagnose), slachtoffers van huiselijk geweld, tienermoeders, jong en oud met autisme, zwerfjongeren en dak- of thuislozen.

Wij bieden o.a. crisisopvang en vrouwenopvang, beschermd en begeleid wonen, bemoeizorg, dagbesteding en hulp naar werk. Alle activiteiten van Kwintes zijn erop gericht om het beste uit mensen te halen, zodat ze plezier in het leven hebben. Bij Kwintes werken ruim 1300 medewerkers. Je vindt de diensten met name in de provincies Flevoland, Utrecht en Zuid-Holland. Het centraal bureau (ondersteunende stafdiensten) is gevestigd in Zeist.